Φωτογραφίες - Margo Houses στο Βόθωνα, στην Σαντορίνη

Φωτογραφίες

 

Θρόνος του Βασιλιά 

Σπίτι της βασίλισσας